• adazu_dome_slider.jpg
 • slide5.jpg
 • slide_9.jpg
 • slide3.jpg
 • slide1.jpg
 • slide_11.jpg
 • slide2.jpg
 • slide_8.jpg
 • slide4.jpg
 • slide7.jpg
 • slide_10.jpg
 • slide_12.jpg
 • slide_13.jpg

EKONOMISKĀ VIDE - Cik reāls ir stagnācijas scenārijs?

Nav nekāds noslēpums, ka Latvijas ekonomika ir cieši saistīta ar globālajiem procesiem. Kopš 2011. gada kāpuma 6.2% apmērā Latvijas izaugsmes temps ar katru turpmāko gadu ir palēninājies, noslīdot līdz 2.7% pērn. Vai šāda tendence liecina par stagnāciju Latvijas ekonomikā?
Šogad valdībai ir mērķis sasniegt ekonomikas izaugsmi 5% apmērā. Tajā pašā laikā ir skaidri redzami šķēršļi, uz kuriem gadu no gada norāda investori, analītiķi un citi valdības partneri. Neveicot reformas, turpmākajos gados izaugsme solās būt izteikti mērena, jo ārējie apstākļi var izrādīties drīzāk ierobežojoši, nevis izaugsmi veicinoši. Protams, ņemot vērā ES fondu ietekmi, IKP pieaugums var īslaicīgi uzplaiksnīt.
Ārējās vides ietekme
Neskatoties uz jau daudzus gadus īstenoto stimulējošo monetāro politiku, globālās ekonomikas izaugsme joprojām nespēj kļūt pašpietiekama. Tādēļ arvien biežāk rodas jautājums par to, kādas izmaiņas krīzes laikā ekonomikā ir notikušas. Šajā kontekstā arvien lielāku uzmanību gūst ilgstošas stagnācijas jēdziens, kas gan ir visai nenoteiks koncepts. To parasti raksturo ar situāciju, kurā pat pie nulles procentu likmes ekonomika nespēj radīt pilnu nodarbinātību, kā dēļ izaugsme draud iestrēgt.
Jau vairākus gadus SVF izteikumi pauž raizes par šāda scenārija īstenošanos, kas sāk atspoguļoties arī centrālo banku paziņojumos. Tas vērojams šā gada FED priekšsēdētājas Dženetas Jellenas, gan arī ECB prezidenta Mario Dragi runās, kas var nozīmēt arī tālākas izmaiņas turpmākajā rīcībā. Taču ilgstošās stagnācijas koncepts nav viennozīmīgs. Citi vājās izaugsmes skaidrojumi tiek saistīti ar problēmām ekonomikas piedāvājuma pusē vai ar finanšu sektora lomu. Tādēļ ir iemesls ieskatīties nedaudz rūpīgāk šajos dažādo uzskatu grupējumos.
Pieprasījuma krīze ar piemēriem no 30-jiem gadiem
Ilgstošas stagnācijas koncepcija sakņojas pērnā gadsimta trīsdesmitajos gados. Tā piedzīvoja renesansi 2013. gada beigās, kad to, uzstājoties SVF forumā, savā runā pieminēja bijušais ASV Valsts kases sekretārs Lorenss Sammers. Viņa analīze galvenokārt tika vērsta uz reālās procentu likmes pazemināšanos no augsta līmeņa 80-jos gados līdz nulles procentu likmei šodien. Šī tendence ir skaidra un ilgstoša un nav balstīta uz cikliskiem faktoriem, kas saistīti ar ekonomiku un centrālajām bankām. Tā vietā tas atspoguļo pieaugošo strukturālo nelīdzsvarotību starp pārmērīgu uzkrāšanu un nepietiekamām investīcijām. Rietumu valstu iedzīvotāju novecošanās tendence, sarūkoša ticība labklājības sistēmu ilgtspējai, pieaugoša ienākumu un labklājības nevienlīdzība, kā arī spēcīga mājsaimniecību uzkrājumu veikšana strauji augošajās ekonomikās ir palīdzējusi veicināt globālo tieksmi uzkrāt.
No otras puses, sarūkošā vēlēšanās investēt ir skaidrojama ar tādiem faktoriem kā lēnu Rietumu pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu, kas ir mazinājis nepieciešamību pēc mājokļu būvniecības un ar vispārēju kritumu investīciju preču cenās.
Risinājums šai situācijai arī ir līdzīgs, proti, ar stimulējošas fiskālās politikas kā visefektīvākā instrumenta palīdzību. Klasisks piemērs ir valsts infrastruktūras tēriņi. Citas iespējas paredz palielināt mājsaimniecību, kurām ir augsta tieksme patērēt (pamatā ar zemiem ienākumiem), ienākumus, paaugstinot minimālo darba algu. Pasākumi, kas stimulē uzņēmējdarbību – uzņēmumu nodokļu samazinājumi vai uzraudzības un citu regulējumu atvieglošana ir citas iespējas. Tikmēr strukturālās reformas, kas vēl vairāk samazina mājsaimniecību ienākumus un cenas, ir neproduktīvas.
Tajā pašā laikā monetārā politika joprojām var būt nozīmīgs instruments, piemēram, kā tas ir šobrīd, piemērojot negatīvas procentu likmes (kā uzskata Sammers), vai, mēģinot sašaurināt kredītu maržu, iegādājoties privātos aktīvus un izsniedzot aizdevumus banku sektoram, kā patlaban rīkojas arī ECB. Alternatīvu pieeju aizstāv Krugmans, kas uzskata, ka ir nepieciešams paaugstināt inflācijas mērķi, jo aptuveni 2 procentu inflācija, uz ko mērķē centrālās bankas, ir nepietiekama, lai reālās procentu likmes nospiestu pietiekami zemu. Ja inflācijas mērķi netiks paaugstināti, secina Krugmans, pat netradicionālā politika (QE) būs neefektīva.
Problēmu cēlonis – piedāvājumā
Citu interpretāciju pārstāv ASV ekonomists Roberts J. Gordons, kurš uzskata, ka problēmu cēlonis ir piedāvājuma pusē. Pieaugums ir palēninājies, jo iedzīvotāju skaits darbspējīgā vecumā pieaug arvien lēnāk. Cerība, ka izaugsme var atgūties, balstās nereālos pieņēmumos par produktivitātes attīstības tendencēm. Fakts, ka, neskatoties uz salīdzinoši pieticīgo IKP pieauguma tempu par aptuveni 2%, bezdarba līmenis ASV turpina kristies, to apstiprina.
Pēc produktivitātes izaugsmes augstākā punkta sasniegšanas 90. gadu beigās un 2000. gada sākumā, trešā digitālā revolūcija būtībā ir noslēgusies. Ja problēmas ir piedāvājuma pusē, secinājumi un risinājumi būs atšķirīgi. Trūkst īstermiņa risinājumu. Tā vietā ir nepieciešams ieguldīt pasākumos, kas var palielināt darbaspēka piedāvājumu un nodrošināt produktivitātes pieaugumu. Galvenās jomas ietver mācību programmas, kas paaugstina prasmju līmeni un samazina sociālo atstumtību vai pasākumi, kas palīdz palielināt faktisko pensionēšanās vecumu vai palielināt darbaspēka imigrāciju.
Finanšu sektors un monetārā politika
Trešais virziens vērsts uz finanšu sektora lomu un uz finanšu krīzes kaitīgo ietekmi. Hārvardas ekonomists Kenets Rogoffs uzskata, ka pēdējo gadu lēnā atveseļošanās lielā mērā atspoguļo finanšu pēckrīzei raksturīgu attīstības modeli. Šī interpretācija ir nosacīti optimistiska, jo tad, kad parādu restrukturizācija tiks pabeigta, būs labs potenciāls atgriezties pie augstākas pieauguma tendences. Parādu krīzes sākumposmā politikas veidotājiem ir steidzami jāstiprina banku bilances, lai atveseļošanās būtu iespējama un process ritētu raitāk. Bez sakārtotām banku bilancēm monetārā politika ir salīdzinoši neefektīvs instruments. Bet saskaņā ar šo viedokli svarīga loma ir fiskālajai politikai, jo parāda pārstrukturēšanas laikā kompensē zemo privātā sektora pieprasījumu.
Vai tiešām ir problēmas ar izaugsmi?
Visbeidzot ceturtā ekonomistu skola par izaugsmes grūtībām neuztraucas vispār. Atbilstoši šiem uzskatiem ekonomikas izaugsmi veicinās digitalizācija un tehnoloģiskie jauninājumi. Patlaban mēs novērojam diezgan viduvēju izaugsmi vai nu tāpēc, ka statistika neatspoguļo visus uzlabojumus vai arī tāpēc, ka ir nepieciešams laiks, lai izgudrojumi un sasniegumi komercializētos un tādējādi kļūtu par izaugsmes dzinējspēku. Politikas izaicinājumi ietver tehnoloģiskā progresa radīto pieaugošo ienākumu nevienlīdzību vai augstāka bezdarba riskus, jo ekonomika nevar radīt jaunas darba vietas tik ātri, cik vecās izzūd. FED, šķiet, pret šo jautājumu ir pieņēmusi nogaidošu attieksmi. FED vadītājas vietnieks Stenlijs Fišers ir izteicies, ka pieejamie pētījumi šos apgalvojumus, ka statistikas problēmas izskaidrotu lēno produktivitātes pieaugumu, neapstiprina. Acīmredzot FED nav gatavs pieņemt optimistiskāku skatu.
Izaugsmes riski grūti novērtējami
Ir ierasts, ka ekonomisti rada dažādas teorijas, lai raksturotu esošo ekonomikas stāvokli. Taču situācijā, kad stabilizācijas politikas pieejamo rīku klāsts sāk izsīkt, īpaši svarīgi ir izvēlēties pareizo kompasu un karti. Nepieciešamība pēc spēcīgākas banku sektora bilances nav apstrīdama. Tā risināšanai ECB jau ir ķērusies klāt. Bet ir acīmredzami nav vienprātības par to, cik aktīvai vajadzētu būt ekonomikas politikai. Līdz šim gan politika ir galvenokārt bijusi salīdzinoši proaktīva, jo dominē rūpes par to, ka ilgstoši zema resursu izmantošana radīs paliekošu kaitējumu ekonomikai, kas izspiedīs cilvēkus no darba tirgus, un liks sarukt kapitāla izdevumu līmenim, kavējot turpmāko produktivitātes pieaugumu. Bet tikmēr pieaug bažas, ka pasākumi, kas nodrošina pašreizējos rezultātus, var radīt ilgtermiņa problēmas.
Eksperti brīdina par zemo procentu likmju politikas ēnas pusi un nepieciešamību izvairīties no jauniem kredītu burbuļiem. Ja centrālās bankas pievērš uzmanību ilgstošās stagnācijas idejām, tas nozīmē, ka viņi uzskata, ka ir svarīgi turpināt palīdzēt uzturēt pieprasījumu ekonomikā. Atšķirīgu uzskatu pastāvēšana atspoguļojas arī šā gada SVF paziņojumos. Valstis tiek mudinātas veikt strukturālās reformas, lai atbalstītu piedāvājuma pusi vienlaikus atturoties no tādām, kas var izraisīt nelabvēlīgu īstermiņa ietekmi uz pieprasījumu vai inflāciju.
Bet liela daļa vērotāju saredz nepieciešamību paplašināt fiskālās politikas lomu. Tas atspoguļojas nedaudz lielākā tolerancē pret valstu budžeta deficītiem valstīs, kuru ekonomika atrodas grūtībās.
Tajā paša laikā tiek izteikti aicinājumi veikt stimulēšanas pasākumus valstīs ar spēcīgām valsts finansēm, piemēram, Vācijā. Piemēram, Mario Dragi aicinājumi Vācijai izvēlēties starp monetāro vai fiskālo stimulēšanu, neizslēdzot abu vienlaicīgu izmantošanu. Ja zemas reālās procentu likmes ir vāja pieprasījuma simptoms, nevis politikas rezultāts, tad, pirms ir nostiprinājusies pārliecība par inflācijas nostabilizēšanos, centrālajām bankām vajadzētu būt piesardzīgām ar stimulēšanas programmu noslēgšanu. Tas izskaidro arī līdzšinējo FED piesardzīgo likmju celšanas politiku.
Kā redzams, skatījums uz pasaules ekonomikas perspektīvām ir pietiekami neviennozīmīgs, lai paļautos uz ārējās konjunktūras spēju dzīt Latvijas ekonomiku uz priekšu. Augstais risku līmenis un atšķirīgais skatījums uz notiekošo liek saglabāt piesardzību arī Latvijas ekonomikas vērtējumos. Turklāt, tuvākajā laikā liela nozīme būs arī ģeopolitiskajam faktoram, kas papildus ierobežos investīciju piesaisti, eksporta attīstību un arī patērētāju noskaņojumu. Tādēļ, ja politikas veidotājiem ir ambīcijas paātrināt Latvijas ekonomikas izaugsmi, reformu gaitai ir jākļūst krietni raitākai.
Dainis Gašpuitis,
SEB bankas ekonomists

Prev Next

Ciemiņi.

Siguldas uzņēmēji.

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis februārī.

Ādaži. Uzņēmēju brokastis SIA INSTANT UPRIGHT.

Lasīt vairāk

Labie darbi.

Bez konkurent spējīgas uzņēmējdarbības MŪSU LATVIJAI NAV NĀKOTNES

Lasīt vairāk

Jānis Sauka atklāj tirdzniecības zāli.

Jaunas skaistas telpas un interjērs.Plašs piedāvājums.

Lasīt vairāk

Mežgarciems Carnikavā.

Atklāšana.Carnikava.Uzņēmējdarbības un inovāciju parks "Mežgarciems"

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis jūlijā. Tikšanās Podniekos un Garkalnē.

Gundars Leonovičs iepazīstināja ar ražotnēm Podniekos.Vairumtirdzniecības bāzi SIA Stamar.Materiāli celtniecībai un apdarei.Jauna krāsotava ar žāvēšanas krāsni, auto un lidmašīnu krāsošanai. Metāla griešanas ražotne ar lāzera tehnoloģiju,Kā arī lopbarības piedevu ražošanas...

Lasīt vairāk

Atpūta novadā.

Pie mums ciemojas ''Skaisto skatu aģentūra" Apspriežam tūrisma attīstību novadā.Ir vieta izaugsmei.

Lasīt vairāk

Jauna ražotne Muižas ielā.

Uzņēmēju brokastis.Ciemojamies Muižas ielā pie Jāņa Saukas.Drīz sāksies ražošana.

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis augustā.

Uzņēmēju brokastis. Atgriezāmies pagātnē. Apmeklējām padomju armijas bunkurus Ādažos

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis Gungās.

Augusta Uzņēmēju brokastis etnogrāfiskajā viesu namā Gungas Dūņezera krastā. Ādažu un Saulkrastu uzņēmēji, dalījās savā pieredzē, bet pasākuma viesi - LIAA, ALTUM un Tirdzniecības rūpniecības kamera deva ierosmi un idejas...

Lasīt vairāk

2019 gada noslēguma pasākums.

Biedrība "Ādažu uzņēmēji" gada noslēguma pasākumā pulcēja kopā novada uzņēmējus, LIAA, Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjus, kaimiņu novadu uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus, lai atskatītos uz gada laikā sasniegto.Kā Gada uzņēmums...

Lasīt vairāk

LIAA ciemojas Ādažos.

 Pie mums ciemojās Latvijas Investīciju attīstības aģentūra. LIAA vadība un starptautisko biroju vadītāji. Iepazinās ar Ādažu novada attīstības plāniem. Ciemojāmies Ādažu uzņēmumos, lai meklētu jaunas sadarbības iespējas tuvākā un tālākā...

Lasīt vairāk

Līderes Kods Ādažos.

Ādažu uzņēmējas un biedrība Līderes tiekas Ādažos.

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis,KU KUU gada jubileja.

Uzņēmēju brokastis1. Ciemojāmies Tehniskās Jaunrades centrā TELPNĪCA, kur iepazināmies ar dronu konstruēšanu un pilotēšanu, mācījāmies 3D printēšanu, filmēšanu un video montāžu, paraugdemonstrējumos baudījām virtuālo realitāti. Ar īpašām brillēm izbaudījām lidojumu...

Lasīt vairāk

Grāmatas Ādažu jaunajai skolai

Biedrības Ādažu uzņēmēji rīkotā akcija ’’Grāmatas Ādažu sākumskolas bibliotēkai’’.Paldies pirmajiem atsaucīgajiem Ādažu uzņēmējiem – SIA Ādažu Metāls, Pelegrin, Eigers, Ādažu Namsaimnieks , kā arī īpašs paldies Ādažu militārās bāzes pārstāvjiem...

Lasīt vairāk

Ādažu jaunie uzņēmēji

Brīvās Valdorfa skolas jaunie uzņēmēji apmeklē" zirgu stalli" un Superballītes izklaides centru Adventureland Ādažu centrā.Cenšamies saprast, kur rodas idejas un kā tās realizēt dzīvē.

Lasīt vairāk

Izklaides parks bērniem.

Jautrākās ballītes.Tās notiek Piedzīvojumu salā, Ādažos! Kamēr ārā rudens, vējš un lietus šeit joprojām var izbaudīt vasaru! Bērni būs sajūsmā par piepūšamajām atrakcijām, Džungļi priecēs mazākus ballētājus, bet 18 m...

Lasīt vairāk

Bauskas skolu vadība ciemojas Ādažos

Šodien Ādažos ciemiņu diena! Pie mums viesojās Bauskas novada skolu vadītāji un novada domes amatpersonas. Visi kopā apmeklējām Ādažu izglītības iestādes un iepazināmies ar uzņēmējdarbību mūsu novadā.

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis septembrī

Uzņēmēju brokastis1. Ciemojāmies Tehniskās Jaunrades centrā TELPNĪCA, kur iepazināmies ar dronu konstruēšanu un pilotēšanu, mācījāmies 3D printēšanu, filmēšanu un video montāžu, paraugdemonstrējumos baudījām virtuālo realitāti. Ar īpašām brillēm izbaudījām lidojumu...

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis jaunajā skolā

Šodien Ādažu jaunajā sākumskolā viesojās Kanādas vēstnieks Latvijā Kevins Reks (Kevin Rex), Slovākijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Ladislavs Babčans (Ladislav Babčan), karavīri un Ādažu uzņēmēji.  

Lasīt vairāk

Muižas iela

Uzņēmēju brokastis.Muižas ielas atklāšana pēc rekonstrukcijas.Top jauni uzņēmumi un darba vietas.

Lasīt vairāk

Uzņēmēju biznesa saiets Tukumā.

LTRK Kurzemes biznesa pasākumi tiek regulāri rīkoti ar mērķi diskutēt par uzņēmējdarbības aktualitātēm un iespējām reģionā, veicināt biznesa kontaktu veidošanos starp uzņēmējiem, kā arī informēt par atbalsta pieejamību veiksmīgai biznesa attīstībai.

Lasīt vairāk

Ekonomikas ministrijas forums

Ekonomikas ministrijas forums.Ekonomikas ministrija ir uzsākusi aktīvu darbu Latvijas industriālās politikas izstrādē un ar to saistīto ES fondu programmēšanu 2021.-2027.gada periodam.  

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis pie Mazā Baltezera.

Uzņēmēju brokastis."Lake House Resto" ir gluži kā maza paradīzes ieleja Mazā Baltezera krastā,kur patverties no ikdienas steigas,ieklausīties ezera čalās un baudīt mieru un dabas klātbūtni.

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis Baltezera kokaudzētavā.

Ādažu "Uzņēmēju brokastis" kokaudzētavā Baltezers.Pie mums ciemojas Kanādas vēstnieks Kevins Rekss, Ādažu militārās bāzes vadība.

Lasīt vairāk

Gada pārskata sapulce.

Vanaga Ligzda. Biedrības Ādažu uzņēmēji .Gada pārskats. Atskaite par padarīto.  Dažādi jautājumi:Uzņēmēju sporta spēlesSkolnieku diena Ādažu militārajā bāzē.Gaujas svētki.Lidlauka svētki

Lasīt vairāk

Forums.Magnetic Latvija

Forums Magnetic Latvija.Uzņēmējdarbības attīstība pierīgas novados.Labās prakses piemēri.Eiropas finansējuma pieejamība.          

Lasīt vairāk

Jauna ražotne Podniekos

Podniekos atklāta jauna alus ražotne.

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis 2019.gads janvāris

Pirmās 2019. gada uzņēmēju brokastis firmā Hornbaek Baltic.Jauns gads jauni plāni. Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks un Attīstības nodaļas vadītāja Karīna Miķelsone iepazīstināja ar šī gada veicamajiem darbiem uzņēmējdarbības attīstībā. Iepazināmies...

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis janvāris

Durvis vēris restorāns Hercogs.Uzņēmēju brokastis.Ciemiņi Saulkrastu Domes vadība un uzņēmēji.

Lasīt vairāk

Sigulda LIAA inkubators

LIIA biznesa inkubators Siguldā.Divu gadu darba jubileja.SIA Rubrig saņem apbalvojumu.Ādažu uzņēmēji izmanto biznesa inkubatora iespējas.

Lasīt vairāk

2018 gada noslēguma pasākums

Biedrības Ādažu uzņēmēju gada noslēguma pasākums.Apsveicām gada uzņēmumu SIA Keramserviss.Sadarbības partnerus.Ādažu militāro bāzi,RTU,LTRK,Domes priekšsēdētāju un attīstības daļu.Protams prieks par visiem tiem, kas šogad saņēma Valsts un Novada apbalvojumus.Paldies Ādažu mākslas...

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis Muižā

Uzņēmēju brokastis.12 septembrī.Bijām Muižā,ciemosimies pie Ādažu metāls, jaunajā ražotnē un birojā. Tad apskatijām ekskluzīvu automašīnu restaurāciju un restaurētus auto. Iepazināmies ar Muižas ielas  jauno veidolu. Devamies uz Polipropilēna maisu un mīksto konteineru ražotni...

Lasīt vairāk

Pierīgas uzņēmēju tikšanās.

Pierīgas uzņēmēju biedrību pārstāvji 4 jūlijā viesojās Ādažos un tikās ar Ādažu uzņēmējiem. Klātesošie dalījās pieredzē par uzņēmēju un pašvaldību sadarbību. Piedalījās Ogres,Ikšķiles, Salaspils, Ķekavas, Ropažu, Lielvārdes, Mārupes, Rīgas un...

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis marts

Uzņēmēju brokastis martā.Ciemojāmies SIA Tehnika AZ , veic celtniecības un industriālās tehnikas remontu un rezerves daļu piegādi.SIA KOOL Ādaži, jauna, tikko atvērta degvielas uzpildes stacija. Uzpildes stacijas ēka ražota Ādažos,Garkalnē...

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis februārī VID

Uzņēmēju tikšanās Valsts ieņēmumu dienestā. Prezentācijas par VID tekošajiem darbiem,aktuālajiem darba virzieniem.Cīņa ar kontrabandu.Izmaiņas EDS sistēmā.LTRK skatījums uz jauno nodokļu politiku. FM,Valsts makro ekonomiskie rādītāji. 

Lasīt vairāk

Biedrības gada noslēguma pasākums

Biedrības ''Ādažu uzņēmēji'' gada noslēguma pasākums notika Ādažu pirmskolas izglītības iestādē "Mežavēji", Kadagā.  Bērni uzņēmējiem bija sagatavojuši brīnišķīgu Ziemassvētku noskaņu koncertu, kas ļāva katram sajust svētku brīnumu sevī.  Biedrība ''Ādažu...

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis novembrī

SIA K PROPERTY, jeb kā iedzīvotāji atpazīst, KNIFS 4. Daudznozaru uzņēmums, celtniecības un komunālā tehnika, ēku uzkopšana un apsaimniekošana, auto serviss, ūdenstilpņu pļaušana. Kā arī tajā dienā samontētā, pirts kubla...

Lasīt vairāk

Ādažu čipsu ražotne

Uzņēmēju brokastis oktobrī.Ciemojāmies Ādažu čipsu ražotnē.Tikām virtuālā tūrē iepazīstināti ar ražošanas procesu. Kartupeļu šķirnēm un audzēšanas īpatnībām.Noņemšanu un glabāšanu, kā arī ar pārstrādi. Un protams jaunās rūpnīcas Laima celtniecību.Paldies Ādažu čipsu vadībai par...

Lasīt vairāk

Brīvdienu māja Meijas

Brīvdienu māja “Meijas” atrodas Ādažos skaistā vietā blakus Podniekiem. Mājas teritorijā ir pirts ar dīķi, pļava telts vietām ar ugunskura vietu. Māja ar trim guļamistabām, viesistabu, virtuvi un vannas istabu, nojumi...

Lasīt vairāk

Tikšanās Vanaga ligzda

Kārtējās uzņēmēju brokastis.Šoreiz ciemojāmies atpūtas kopleksā Vanaga ligzda.Iepazināmies ar jauno kopleksu.Vēlāk Arnis Šults Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijas pašvaldību departamenta direktora vietnieks iepazīstināja ar valsts reģionālo reformu.Situācija ir nepatīkama.Lielākā daļa...

Lasīt vairāk

Brokastis Leiputrija

Maija uzņēmēju brokastis norisinājās  atpūtas kompleksā “Leiputrijā” .Piedalījās  Valdorfa  skolas audzēkņi un skolas vadība .Skolnieki iepazinās ar uzņēmējdarbību. Vienojāmies, ka audzēkņi sagatavos atskaiti, savu redzējumu un prezentēs to uzņēmējiem. Centīsimies...

Lasīt vairāk

Uzņēmēju brokastis aprīlī

Aprīļa uzņēmēju brokastis notka Getliņi EKO.Ar Ādažnieka, valdes priekšēdētāja Imanta Stirāna  gādību, tikām iepazīstināti ar uzņēmuma saimniecisko darbību.Skatījām, kā no atkritumiem tiek iegūta gāze,kura tiek sadezināta dzinējos un ģenerātoros tiek...

Lasīt vairāk

Uzņēmēju prezentācija armijas bāzē.

Pēc Ādažu militārās bāzes ielūguma,Ādažu uzņēmēji prezentēja savus pakalpojumus un ražojumus Kanādas armijas pārstāvjiem ,kuri ieradušies uz dienestu Latvijā. Uzņēnēji prezentēja atpūtas un izklaides iespējas.Transporta un celtniecības tehniku,Sabiedrisko ēdināšanu un apkuras...

Lasīt vairāk

Stikla darbu satikšanās vieta

Ādažu uzņēmēja Dace Reisone-Sondore un Artūrs Sondors 4.aprīlī, Ādažu Kultūras centra izstāžu zālē atklāja savu stikla darbu izstādi "Iespēja satikties......". Šķietami ikdienišķais un šķietami pazaudētais ir lauskas,tās sakūstot veido krāsu ziedu.Izstāde...

Lasīt vairāk

AERO 2017

Ādaži lido.SIA Pelegrin piedalās starptautiskā aviācijas izstādē Vācijā."TARRAGON" Ādažos ražotā ātrākā lidmašinā savā klasē priecē skatītājus.Lidmašīnu ražotāji no visas pasaules pulcējas Vācijā, lai prezentētu jaunos modeļus  un tehniskās iespējas.   April 5 –...

Lasīt vairāk

Biedrības gada pārskata sapulce

Biedrības gada pārskata sapulce 23 martā.Valdes atskaite par paveiktajiem darbiem un plānoto 2017.gadā.Atskaite par tēriņiem un revidenta ziņojums par gāmatvedības uzskaiti.Sapulcē piedalījās uzaicinātie, Saulkrastu uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Artūrs Ancāns...

Lasīt vairāk

LIAA Inkubatoru vadība Ādažos

Biedrība Ādažu uzņēmēji uzaicināja LIAA Inkubatoru vadību iepazīties ar uzņēmējdarbību novadā.Pasākums notika martā.Iepazināmies ar lidmašīnu ražotni SIA Pelegrin un gumijas paklāju ražotni SIA Rubrig.Interesanti uzzināt, kā no idejas un ar...

Lasīt vairāk

Apspriežam jaunos nodokļus.

Informējam, ka šodien (28.02.2017.) Finanšu ministrija (FM) Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē informēja par FM iecerētajām izmaiņām nodokļu politikā, prezentējot Nodokļu politikas pamatnostādnes 2017. - 2021.gadam (Pamatnostādnes). Politikas dokuments ietver...

Lasīt vairāk

Atbalsts uzņēmējdarbībai

“Atbalsts uzņēmējdarbībai” LIAA Siguldas biznesa inkubators, Ādažu novada dome, biedrība “Ādažu uzņēmēji” un finanšu institūcijas “ALTUM”. 2017. gada 7. martā Programma 13.30-14.00 Reģistrācija, kafija 14.00–14.20 Biznesa inkubatora sniegtās iespējas Lektore: Gundega Vanaga-Janberga 14.20–14.40 Ādažu novada jauno uzņēmēju konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai Lektors:...

Lasīt vairāk

Tikšanās Rūdolfā un Tenisa centrā

8.februārī kārtējās ‘’Uzņēmēju brokastīs’’ Ādažu uzņēmēji apmeklēja bērnu pārtikas ražotni “Rūdolfs” un Ādažu tenisa centru.. Ražotnes “Rūdolfs” vadītāja Egija Martinsone uzņēmējus iepazīstināja ar ekoloģiskās bērnu pārtikas ražošanas procesu, kur tiek pārstrādāta...

Lasīt vairāk

Biznesa inkubators

Siguldā 8. februārī atklāts biznesa inkubators. Darbība aptvers vairākus novadus, tai skaitā arī Ādažu.7. martā plānojas pirmā tikšanās Ādažos. Laipni tiek aicināti jaunie un strādājošie uzņēmēji. Ir iespēja rast finansējumu...

Lasīt vairāk