• slide_12.jpg
 • slide_9.jpg
 • slide2.jpg
 • slide_8.jpg
 • slide3.jpg
 • slide_13.jpg
 • slide1.jpg
 • slide7.jpg
 • slide5.jpg
 • adazu_dome_slider.jpg
 • slide4.jpg
 • slide_11.jpg
 • slide_10.jpg

Biedrība “Ādažu uzņēmēji” ir nevalstiska darba devēju organizācija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt sadarbību  Ādažu novada uzņēmēju starpā. Uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām.

Biedrības vīzija ir plaukstošs un ekonomiski stabils  Ādažu novads, kurā ir uzņēmējdarbību un sabiedrības labklājību veicinoša vide. Biedrības misija ir, veicinot savstarpēju uzņēmēju sadarbību, veicināt uzņēmējdarbības vides un sabiedrības labklājības uzlabošanos Ādažu  novadā un valstī.

Biedrības mērķi ir:

pārstāvēt  Ādažu novada uzņēmēju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Ādažu  novada ekonomisko attīstību; veicināt uzņēmējdarbības attīstību, izstrādāt un īstenot ar to saistītus projektus, veicināt savstarpējo informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp Ādažu novada uzņēmējiem.

Ādažu novada uzņēmēju biedrība aicina pievienoties biedrības darbā visus aktīvos sava novada un valsts ekonomiskās attīstības un labklājības celšanā ieinteresētus uzņēmējus. Šobrīd biedrības valdes priekšsēdētājs ir Uldis Štēbelis, biedrības valdē ir ievēlēti uzņēmēji Valērijs Bulāns , Uģis Dambis,  Normunds Zviedris,Gundars Leonovičs, Halfors Krasts.